ایوارنامه

   • بوداپست

    بوداپست

   • سیدنی

    سیدنی

   • آتن

    آتن

   معبد پانتئون اروپا

   معبد پانتئون

   معبد پانتئون یکی از دیدنیهای رم ایتالیا، به عنوان یکی از بزرگترین گنبدهای جهان و جزو شگفتی های دنیای معماری است. این معبد در حدود 125 میلادی ساخته شد. پانتئون معبدی گرد و گنبد دار است.

   ونيز اروپا

   ونيز

    ونيز، شهر کانال هاي آبي، شهر رؤياها، شهر بالماسکه... ونيز را در دنيا با کانال هاي آبي و آبراه هايش مي شناسند.

   ونيز، شهر روي آب است. خيلي از قسمت هاي شهر ونيز واقعاً در آب غوطه ورند و درِ بسياري از خانه ها رو به قايق هاي پارک شده در کنار ديوارهاي فرورفته در آب باز مي شوند. اين شهر، خيابان و بزرگراه و ماشين ندارد. در کانال هاي اصلي شهر قايق هاي مسافربري بزرگ همانند مترو و اتوبوس هاي شهري، ايستگاه به ايستگاه مسافران را جابجا مي کنند. ونيز واقعاً شهر روي آب است.

   کلیسای ساگرادا فامیلیا اروپا

   کلیسای ساگرادا فامیلیا

   یکی از مکان های تاریخی بارسلون که برای معماری متفاوتش مشهور شده، کلیسای ساگرادا فامیلیا به معنای «خانواده مقدس» است.

   آتن اروپا

   آتن

   آتن، پایتخت یونان و شهر تمدن و فلسفه، با تمام افسانه‌هایی که از نبردهای اساطیر تاریخی در خودش نگه داشته، زادگاه دموکراسی است.