لطفا شکیبا باشید ...

مدارک سفارت کوبا

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه‌­های قبلی.

2) 3 قطعه عکس 4*3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملاً مشخص باشد، حداکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد.)

3) اصل شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل کارت ملی با کپی از پشت و روی کارت

5) اصل گواهی تمکن  حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی (زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر یک هفته قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4  باشد.)

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 300.000.000 ريال باشد.

 6) اصل و کپی سند مالکیت.

7) اصل و ترجمه مدارک شغلی:

* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایت‌­نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است.

8) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر می‌کنند رضایت‌­نامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه دارد.

9) اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم­‌های خانه­‌دار

لازم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی است.متن تعهدنامه:

اینجانب                         قصد سفر به کشور کوبا را بر اساس برنامه تور مسافرتی آژانس اسرا پرواز (ایوار) در                               را دارم و در طول مدت اقامت خود در آن کشور متعهد می‌گردم که هیچ گونه اقدام غیرتوریستی انجام نداده و پس از پایان مدت ویزا کشور را ترک و به ایران باز خواهم گشت.

 

برای خانواده ها سرپرست خانواده بایستی به شکل زیر تعهدنامه را تکمیل نماید:

اینجانب                                         به اتفاق خانواده خود شامل                       نفر و به اسامی                           (همسر)                      و                              و                    (فرزندان) قصد سفر به کشور کوبا را بر اساس برنامه تور مسافرتی آژانس مسافرتی اسرا پرواز (ایوار) در                              را داریم و در طول مدت اقامت خود در آن کشور متعهد می‌گردیم که هیچ گونه اقدام غیر توریستی انجام نداده و پس از پایان مدت ویزا کشور کوبا را ترک و به ایران باز خواهیم گشت.

عضو کانال تلگرام ایوار شوید