تخفیفات

   

مراجعان وفادار

Travel Club

برای تقدیر از شما، کلیه مراجعان وفاداری که در تورهای ایوار شرکت می کنند، از ۵% تخفیف برای تور بعدی خود در یک سال آینده برخوردار می شوند.

ثبت نام زودهنگام

Early Payment

 ثبت نام زودهنگام به شما کمک می کند که از بیشترین تخفیف استفاده کنید. از ۵%‌ تخفیف در ثبت نامهای زودتر از ۵ ماه و ۳% در ثبت نامهای زودتر از ۳ ماه بهره مند شوید.

 

دانشجویی

Students

اگر شما دانشجو هستید، فرصت را از دست ندهید. شما می توانید از ۵% تخفیف ویژه در تورهای دانشجویی بهره مند شوید.

 

ثبت نام گروهی

Travel Together

سفر کردن با دوستان متضمن خاطراتی خوش است و در ایوار هزینه های شما را نیز کاهش می دهد. با ثبت نام در گروه های ۷ نفر به بالا، 5% تخفیف بهره مند شوید.

 
کلیه تخفیف ها و فروشهای ویژه بر اساس شرایط و مقررات مشخص اعمال خواهند شد و فقط به بخش 
ارزی تورهای گروهی تعلق می گیرند. همچنین بالاترین میزان تخفیف برای هر نفر ۱۰% خواهد بود.