لطفا شکیبا باشید ...

مدارک سفارت اسپانیا

کلیه مدارک علاوه بر ترجمه اسپانیایی نیاز به تائیدیه دادگستری دارند

1) اصل  گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه­ های قبلی  به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید

الف) مدت اعتبار حداقل 1 سال از تاریخ ورود.

2) 6 قطعه عکس 3.5 x 4.5 رنگی،  تمام رخ با زمینه سفید، کامل از روبه‌رو، بدون لبخند، بدون عینک، حداکثر برای 6 ماه اخیر

3) اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن

4) اصل و ترجمه  گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک. ( ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست)

الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر.

ب) سپرده ­های بانکی.      

5) اصل و ترجمه  سند مالکیت.

6) اصل  و ترجمه مدارک شغلی:

الف) پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانشنامه تحصیلی

ب) وکلا: پروانه وکالت

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه

د) بازنشسته‌ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس

ز) دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار

7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانم های متأهل که تنها سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است.

8) مدارک شغلی همسر برای خانم­های خانه­ دار.