رزرو تور

نگاه کلی


مقصد:

بیروت 7 شب

خدمات

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول:

روز دوم:

روز سوم:

روز چهارم:

روز پنجم:

روز ششم:

روز هفتم:

روز هشتم:

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
عالی خیلی خوب متوسط تقریبا ضعیف ضعیف
5

متن بررسی

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا

تاریخ شروع
تاریخ پایان
هتل
ایرلاین
قیمت
تاریخ شروع:
 • چهارشنبه
 • ۱۳۹۹/۱/۶
تاریخ پایان:
 • چهارشنبه
 • ۱۳۹۹/۱/۱۳
8 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
بیروت
5 ستاره
 • 20:30تهران
 • 20:50بیروت
 • 22:50بیروت
 • 02:50تهران
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 7,990,000 تومان + 1,690 دلار
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 7,990,000 تومان + 2,590 دلار
 • کودک ۱۱-۴ سال با تخت
 • 6,990,000 تومان + 1,190 دلار
 • کودک ۴-۲ سال بدون تخت
 • 6,990,000 تومان + 790 دلار
 • کودک زیر دو سال
 • تومان + 99 دلار
 • سه تخته
 • 1,690 دلار + 7,990,000 تومان
شماره پرواز
ایرلاین
مبدا
مقصد
ساعت رفت
ساعت ورود
661
ایران ایر
تهران
بیروت
20:30
20:50
660
ایران ایر
بیروت
تهران
22:50
02:50
هر نفر در اتاق ۲ تخته
هر نفر در اتاق ۱ تخته
کودک ۱۱-۴ سال با تخت
کودک ۴-۲ سال بدون تخت
کودک زیر دو سال
سه تخته
7,990,000 تومان + 1,690 دلار
7,990,000 تومان + 2,590 دلار
6,990,000 تومان + 1,190 دلار
6,990,000 تومان + 790 دلار
تومان + 99 دلار
1,690 دلار + 7,990,000 تومان
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
بیروت
5 ستاره