تور نمایشگاه AGRITECHNICA

AGRITECHNICA

رزرو تور

نگاه کلی تور نمایشگاه AGRITECHNICA


مقاصد:

رم 4 شب
هانوفر 4 شب

خدمات تور نمایشگاه AGRITECHNICA

برنامه سفر تور نمایشگاه AGRITECHNICA

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول:

روز دوم:

روز سوم:

روز چهارم:

روز پنجم:

روز ششم:

روز هفتم:

روز هشتم:

روز نهم:

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
عالی خیلی خوب متوسط تقریبا ضعیف ضعیف

متن بررسی

متن پاسخ