رزرو تور

نگاه کلی تور برزیل، شیلی و آرژانتین


مقاصد:

ریودوژانیرو 3 شب
فوز دو ایگواسو 2 شب
سانتیاگو 3 شب
والپارایسو 2 شب
بوینس آیرس 3 شب

خدمات تور برزیل، شیلی و آرژانتین

برنامه سفر تور برزیل، شیلی و آرژانتین

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول:

روز دوم:

روز سوم:

روز چهارم:

روز پنجم:

روز ششم:

روز هفتم:

روز هشتم:

روز نهم:

روز دهم:

روز یازدهم:

روز دوازدهم:

روز سیزدهم:

روز چهاردهم:

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
عالی خیلی خوب متوسط تقریبا ضعیف ضعیف

متن بررسی

متن پاسخ