تور نمایشگاه صنایع دارویی اسپانیا CPHI 2016

CPHI 2016

رزرو تور

نگاه کلی تور نمایشگاه صنایع دارویی اسپانیا CPHI 2016


مقاصد:

پاریس 4 شب
فرانکفورت 4 شب

خدمات تور نمایشگاه صنایع دارویی اسپانیا CPHI 2016

برنامه سفر تور نمایشگاه صنایع دارویی اسپانیا CPHI 2016

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول:

روز دوم:

روز سوم:

روز چهارم:

روز پنجم:

روز ششم:

روز هفتم:

روز هشتم:

روز نهم:

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
عالی خیلی خوب متوسط تقریبا ضعیف ضعیف

متن بررسی

متن پاسخ