رزرو تور

نگاه کلی تور قطب شمال


مقاصد:

هلسینکی 3 شب
رووانیمی 2 شب
ساریسلکا 3 شب

خدمات تور قطب شمال

برنامه سفر تور قطب شمال

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول:

روز دوم:

روز سوم:

روز چهارم:

روز پنجم:

روز ششم:

روز هفتم:

روز هشتم:

روز نهم:

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
عالی خیلی خوب متوسط تقریبا ضعیف ضعیف

متن بررسی

متن پاسخ