• EN
 • ۰۲۱-۹۱۰۰۹۱۰۰

  • تورهای گروهی داخلی ۲۲
  • تور (ویژه آژانس همکار) داخلی ۲۳
  • تورهای انفرادی داخلی ۲۴
  • تورهای ورودی (Incoming) داخلی ۲۵
  • بلیط هواپیما حضوری داخلی ۳۳
  • هتل داخلی و خارجی داخلی ۴۴
  • بلیط هواپیما آنلاین (ساعت کاری) داخلی ۸۸
  • بلیط هواپیما (ساعات غیر کاری) داخلی ۸۹
  • رزرواسیون و عملیات تورهای گروهی داخلی ۹۱۵۱
  • امور بین‌الملل داخلی ۹۱۵۶
  • مالی و اداری داخلی ۹۱۶۰
  • فناوری و اطلاعات داخلی ۹۱۶۱
از
19,900,000 تومان +
690 دلار
رزرو تور

نگاه کلی تور استانبول


مقاصد:

استانبول 4 شب
ساپانجا 2 شب

خدمات تور استانبول

 • بلیط رفت و برگشت ترکیش
 • ترانسفرهای فرودگاهی
 • اقامت در هتل ۵ ستاره با صبحانه
 • بیمه مسافرتی
 • گشت شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی

برنامه سفر تور استانبول

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول:

روز دوم:

روز سوم:

روز چهارم:

روز پنجم:

روز ششم:

روز هفتم:

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
عالی خیلی خوب متوسط تقریبا ضعیف ضعیف

متن بررسی

متن پاسخ

تاریخ‌های اجرا تور استانبول

تاریخ شروع
تاریخ پایان
هتل
ایرلاین
قیمت
تاریخ شروع:
 • چهارشنبه
 • ۱۴۰۲/۳/۱۰
تاریخ پایان:
 • سه شنبه
 • ۱۴۰۲/۳/۱۶
7 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
 • 09:00تهران
 • 11:55استانبول
 • 21:00استانبول
 • 00:15تهران
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 19,900,000 تومان + 690 دلار
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 19,900,000 تومان + 1,090 دلار
 • کودک ۱۱-۴ سال با تخت
 • 18,900,000 تومان + 490 دلار
 • کودک ۴-۲ سال بدون تخت
 • 18,900,000 تومان + 290 دلار
 • کودک زیر دو سال
 • 90 دلار
شماره پرواز
ایرلاین
مبدا
مقصد
ساعت رفت
ساعت ورود
871
ترکیش
تهران
استانبول
09:00
11:55
7690
ترکیش
استانبول
تهران
21:00
00:15
هر نفر در اتاق ۲ تخته
هر نفر در اتاق ۱ تخته
کودک ۱۱-۴ سال با تخت
کودک ۴-۲ سال بدون تخت
کودک زیر دو سال
19,900,000 تومان + 690 دلار
19,900,000 تومان + 1,090 دلار
18,900,000 تومان + 490 دلار
18,900,000 تومان + 290 دلار
90 دلار
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تاریخ شروع:
 • چهارشنبه
 • ۱۴۰۲/۳/۲۴
تاریخ پایان:
 • سه شنبه
 • ۱۴۰۲/۳/۳۰
7 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
 • 09:00تهران
 • 11:55استانبول
 • 21:00استانبول
 • 00:15تهران
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 19,900,000 تومان + 690 دلار
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 19,900,000 تومان + 1,090 دلار
 • کودک ۱۱-۴ سال با تخت
 • 18,900,000 تومان + 490 دلار
 • کودک ۴-۲ سال بدون تخت
 • 18,900,000 تومان + 290 دلار
 • کودک زیر دو سال
 • 90 دلار
شماره پرواز
ایرلاین
مبدا
مقصد
ساعت رفت
ساعت ورود
871
ترکیش
تهران
استانبول
09:00
11:55
7690
ترکیش
استانبول
تهران
21:00
00:15
هر نفر در اتاق ۲ تخته
هر نفر در اتاق ۱ تخته
کودک ۱۱-۴ سال با تخت
کودک ۴-۲ سال بدون تخت
کودک زیر دو سال
19,900,000 تومان + 690 دلار
19,900,000 تومان + 1,090 دلار
18,900,000 تومان + 490 دلار
18,900,000 تومان + 290 دلار
90 دلار
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تاریخ شروع:
 • چهارشنبه
 • ۱۴۰۲/۴/۷
تاریخ پایان:
 • سه شنبه
 • ۱۴۰۲/۴/۱۳
7 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
 • 09:00تهران
 • 11:55استانبول
 • 21:00استانبول
 • 00:15تهران
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 19,900,000 تومان + 690 دلار
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 19,900,000 تومان + 1,090 دلار
 • کودک ۱۱-۴ سال با تخت
 • 18,900,000 تومان + 490 دلار
 • کودک ۴-۲ سال بدون تخت
 • 18,900,000 تومان + 290 دلار
 • کودک زیر دو سال
 • 90 دلار
شماره پرواز
ایرلاین
مبدا
مقصد
ساعت رفت
ساعت ورود
871
ترکیش
تهران
استانبول
09:00
11:55
7690
ترکیش
استانبول
تهران
21:00
00:15
هر نفر در اتاق ۲ تخته
هر نفر در اتاق ۱ تخته
کودک ۱۱-۴ سال با تخت
کودک ۴-۲ سال بدون تخت
کودک زیر دو سال
19,900,000 تومان + 690 دلار
19,900,000 تومان + 1,090 دلار
18,900,000 تومان + 490 دلار
18,900,000 تومان + 290 دلار
90 دلار
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تاریخ شروع:
 • چهارشنبه
 • ۱۴۰۲/۴/۲۱
تاریخ پایان:
 • سه شنبه
 • ۱۴۰۲/۴/۲۷
7 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
 • 09:00تهران
 • 11:55استانبول
 • 21:00استانبول
 • 00:15تهران
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 19,900,000 تومان + 690 دلار
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 19,900,000 تومان + 1,090 دلار
 • کودک ۱۱-۴ سال با تخت
 • 18,900,000 تومان + 490 دلار
 • کودک ۴-۲ سال بدون تخت
 • 18,900,000 تومان + 290 دلار
 • کودک زیر دو سال
 • 90 دلار
شماره پرواز
ایرلاین
مبدا
مقصد
ساعت رفت
ساعت ورود
871
ترکیش
تهران
استانبول
09:00
11:55
7690
ترکیش
استانبول
تهران
21:00
00:15
هر نفر در اتاق ۲ تخته
هر نفر در اتاق ۱ تخته
کودک ۱۱-۴ سال با تخت
کودک ۴-۲ سال بدون تخت
کودک زیر دو سال
19,900,000 تومان + 690 دلار
19,900,000 تومان + 1,090 دلار
18,900,000 تومان + 490 دلار
18,900,000 تومان + 290 دلار
90 دلار
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تاریخ شروع:
 • چهارشنبه
 • ۱۴۰۲/۵/۴
تاریخ پایان:
 • سه شنبه
 • ۱۴۰۲/۵/۱۰
7 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
 • 09:00تهران
 • 11:55استانبول
 • 21:00استانبول
 • 00:15تهران
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 19,900,000 تومان + 690 دلار
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 19,900,000 تومان + 1,090 دلار
 • کودک ۱۱-۴ سال با تخت
 • 18,900,000 تومان + 490 دلار
 • کودک ۴-۲ سال بدون تخت
 • 18,900,000 تومان + 290 دلار
 • کودک زیر دو سال
 • 90 دلار
شماره پرواز
ایرلاین
مبدا
مقصد
ساعت رفت
ساعت ورود
871
ترکیش
تهران
استانبول
09:00
11:55
7690
ترکیش
استانبول
تهران
21:00
00:15
هر نفر در اتاق ۲ تخته
هر نفر در اتاق ۱ تخته
کودک ۱۱-۴ سال با تخت
کودک ۴-۲ سال بدون تخت
کودک زیر دو سال
19,900,000 تومان + 690 دلار
19,900,000 تومان + 1,090 دلار
18,900,000 تومان + 490 دلار
18,900,000 تومان + 290 دلار
90 دلار
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تاریخ شروع:
 • چهارشنبه
 • ۱۴۰۲/۵/۱۸
تاریخ پایان:
 • سه شنبه
 • ۱۴۰۲/۵/۲۴
7 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
 • 09:00تهران
 • 11:55استانبول
 • 21:00ورشو
 • 00:15تهران
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 19,900,000 تومان + 690 دلار
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 19,900,000 تومان + 1,090 دلار
 • کودک ۱۱-۴ سال با تخت
 • 18,900,000 تومان + 490 دلار
 • کودک ۴-۲ سال بدون تخت
 • 18,900,000 تومان + 290 دلار
 • کودک زیر دو سال
 • 90 دلار
شماره پرواز
ایرلاین
مبدا
مقصد
ساعت رفت
ساعت ورود
871
ترکیش
تهران
استانبول
09:00
11:55
7690
ترکیش
ورشو
تهران
21:00
00:15
هر نفر در اتاق ۲ تخته
هر نفر در اتاق ۱ تخته
کودک ۱۱-۴ سال با تخت
کودک ۴-۲ سال بدون تخت
کودک زیر دو سال
19,900,000 تومان + 690 دلار
19,900,000 تومان + 1,090 دلار
18,900,000 تومان + 490 دلار
18,900,000 تومان + 290 دلار
90 دلار
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تاریخ شروع:
 • چهارشنبه
 • ۱۴۰۲/۶/۱
تاریخ پایان:
 • سه شنبه
 • ۱۴۰۲/۶/۷
7 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
 • 09:00تهران
 • 11:55استانبول
 • 21:00استانبول
 • 00:15تهران
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 19,900,000 تومان + 690 دلار
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 19,900,000 تومان + 1,090 دلار
 • کودک ۱۱-۴ سال با تخت
 • 18,900,000 تومان + 490 دلار
 • کودک ۴-۲ سال بدون تخت
 • 18,900,000 تومان + 290 دلار
 • کودک زیر دو سال
 • 90 دلار
شماره پرواز
ایرلاین
مبدا
مقصد
ساعت رفت
ساعت ورود
871
ترکیش
تهران
استانبول
09:00
11:55
7690
ترکیش
استانبول
تهران
21:00
00:15
هر نفر در اتاق ۲ تخته
هر نفر در اتاق ۱ تخته
کودک ۱۱-۴ سال با تخت
کودک ۴-۲ سال بدون تخت
کودک زیر دو سال
19,900,000 تومان + 690 دلار
19,900,000 تومان + 1,090 دلار
18,900,000 تومان + 490 دلار
18,900,000 تومان + 290 دلار
90 دلار
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تاریخ شروع:
 • چهارشنبه
 • ۱۴۰۲/۶/۱۵
تاریخ پایان:
 • سه شنبه
 • ۱۴۰۲/۶/۲۱
7 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
 • 09:00تهران
 • 11:55استانبول
 • 21:00استانبول
 • 00:15تهران
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 19,900,000 تومان + 690 دلار
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 19,900,000 تومان + 1,090 دلار
 • کودک ۱۱-۴ سال با تخت
 • 18,900,000 تومان + 490 دلار
 • کودک ۴-۲ سال بدون تخت
 • 18,900,000 تومان + 290 دلار
 • کودک زیر دو سال
 • 90 دلار
شماره پرواز
ایرلاین
مبدا
مقصد
ساعت رفت
ساعت ورود
871
ترکیش
تهران
استانبول
09:00
11:55
7690
ترکیش
استانبول
تهران
21:00
00:15
هر نفر در اتاق ۲ تخته
هر نفر در اتاق ۱ تخته
کودک ۱۱-۴ سال با تخت
کودک ۴-۲ سال بدون تخت
کودک زیر دو سال
19,900,000 تومان + 690 دلار
19,900,000 تومان + 1,090 دلار
18,900,000 تومان + 490 دلار
18,900,000 تومان + 290 دلار
90 دلار
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
تاریخ شروع:
 • چهارشنبه
 • ۱۴۰۲/۶/۲۹
تاریخ پایان:
 • سه شنبه
 • ۱۴۰۲/۷/۴
7 روز
نام شهر
نام هتل
درجه هتل
 • 09:00تهران
 • 11:55استانبول
 • 21:00استانبول
 • 00:15تهران
 • هر نفر در اتاق ۲ تخته
 • 19,900,000 تومان + 690 دلار
 • هر نفر در اتاق ۱ تخته
 • 19,900,000 تومان + 1,090 دلار
 • کودک ۱۱-۴ سال با تخت
 • 18,900,000 تومان + 490 دلار
 • کودک ۴-۲ سال بدون تخت
 • 18,900,000 تومان + 290 دلار
 • کودک زیر دو سال
 • 90 دلار
شماره پرواز
ایرلاین
مبدا
مقصد
ساعت رفت
ساعت ورود
871
ترکیش
تهران
استانبول
09:00
11:55
7690
ترکیش
استانبول
تهران
21:00
00:15
هر نفر در اتاق ۲ تخته
هر نفر در اتاق ۱ تخته
کودک ۱۱-۴ سال با تخت
کودک ۴-۲ سال بدون تخت
کودک زیر دو سال
19,900,000 تومان + 690 دلار
19,900,000 تومان + 1,090 دلار
18,900,000 تومان + 490 دلار
18,900,000 تومان + 290 دلار
90 دلار
نام شهر
نام هتل
درجه هتل