مونا صفوی پور

مونا صفوی پور

تهران، تهران
درباره من:
دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی