هوشی مین

هتل مردین از مدرن ترین هتل های 5 ستاره‌ هوشی مین

هوشی مین

تونل های کوچی در هوشی مین؛ یادآور جنگ ویتنام

هوشی مین

جاذبه های گردشگری هوشی مین، بزرگترین شهر ویتنام

هوشی مین

کلیسای جامع شهر هوشی مین با معماری فرانسوی

بنر پرواز در مقالات

تورهای بهار و تابستان 98

هوشی مین