بوردو

میدان بورس بوردو، نمونه معماری قرن ۱۸ فرانسه

بوردو

کلیسای جامع سن آندره، از مهم ترین بناهای تاریخی بوردو

بوردو

جاذبه هایی که در بوردو شما را مبهوت می‌ کند

بوردو

خیابان سنت کاترین، طولانی ترین خیابان خرید در اروپا

بنر پرواز در مقالات

تورهای بهار و تابستان 98

بوردو