لیماسول

محوطه باستانی کوریون و تئاتر رومی

لیماسول

لیماسول، شهر باشکوه و دیدنی قبرس

لیماسول

قلعه باشکوه لیماسول قبرس، یادگاری از قرن یازدهم

بلیط هواپیما ایوار

تورهای بهار و تابستان 98