پخارا

طبیعت تماشایی پخارا، تجربه‌ای تکرار نشدنی

پخارا

بوتیک هتل های پخارا برای داشتن اقامتی راحت در نپال

پخارا

تپه سارانکوت، پنجره ای به هیمالیا در پخارا

پخارا

دریاچه فیوا در پخارا با دورنمای قله های برفی

بلیط هواپیما ایوار

پخارا