ورونا

میدان دی سینیوری و مجسمه مشهور دانته

ورونا

آرنا آمفی تئاتر رومی شهر ورونا

ورونا

شهر ورونا در ایتالیا و مهم ترین جاذبه های آن

ورونا

خانه ژولیت در ورونا، شهر عشق در ایتالیا

بلیط هواپیما ایوار

ورونا