کاتماندو

استوپای بودانات، بزرگ‌ ترین معبد بودایی نپال

کاتماندو

چطور کاتماندو را در ۲۴ ساعت به خوبی بگردیم؟

کاتماندو

استوپای بودایی سوایامبونات و افسانه‌های نپالی

کاتماندو

نقشه شهر کاتماندو

بلیط هواپیما ایوار

کاتماندو