کاتماندو

جاذبه‌های برتر کاتماندو، پایتخت نپال

کاتماندو

فرودگاه تریبهوان، تنها فرودگاه بین‌ المللی نپال

کاتماندو

معبد پاشوپاتینات، معبد پیروان بودا و هندو در نپال

کاتماندو

استوپای بودانات، بزرگ‌ ترین معبد بودایی نپال

بنر پرواز در مقالات

تورهای بهار و تابستان 98

کاتماندو